ავანტი
აპლაუდი
არივო
ბალისტა
ვერტეკი
ვიდატი ლ
ზუმი
კაისო
კორაგენი
კურა-კურა
ლანატი
ლოკოციდი
ნუპრიდი 200ლ
ორტუსი
პასკალი
საგა
სიპკამოლი
სტარკლი
სუმი-ალფა
სუპერკილ ფორტე
ტალსტარი
ტურბანი
ფიური

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე