კოდაფოლ K35 მჟავა

კოდაფოლი K35 მჟავა

35% K2O (წ/მ)

თხევადი NPK

 

პრე­პა­რა­ტი წარ­მო­ად­გენს ფოთ­ლი­დან შე­სა­ტან   სა­სუქს კა­ლი­უ­მის მა­ღა­ლი შემ­ც­ვე­ლო­ბით.

ფასი

0,25 ლიტრი - 7.26 ლარი

5 ლიტრი - 126.39 ლარი

გამოყენება გამოყენების დოზა
ფოთლიდან 250-300 მლ/100 ლ წყალში ერთ შეტანაზე
1-2 გამოყენება ვეგეტაციის განმავლობაში

ფოთლიდან შესატანი კალიუმის მაღალი შემცველობის მქონე პრეპარატი.

  • გამოიყენება მაშინ, როდესაც მცენარეს გააჩნია მაქსიმალური მოთხოვნა კალიუმზე, განსაკუთრებით მოსავლის აღების წინა პერიოდში;
  • აუმჯობესებს ნაყოფის ხარისხს, შაქრიანობას, ფერსა და ზომას;
  • არეგულირებს მცენარეში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესს, როგორიცაა ფოტოსინთეზი და ტრანსპირაცია;
  • დაბალი მჟავიანობის გამო პრეპარატი განსაზღვრავს თავის შეთვისების უნარს მცენარის ფოთლის მიერ. იგი შეიძლება გამოყენებული იყოს, როგორც PH-ის მარეგულირებელი.

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე