კოსაიდი 2000

მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის (II) ჰიდროქსიდი 53,8% (35% მეტალური სპილენძის ექვივალენტი)

პრეპარატული ფორმა: წყალში დისპერგირებადი გრანულები (წდგრ)

მწარმოებელი: DuPont Solutions (France) S.A.S/საფრანგეთი

წარმოშობის ქვეყანა: აშშ

შეფუთვა: 10 კგ

ფასი

0,3 კგ - 15 ლარი

1 კგ - 43 ლარი

10 კგ - 400 ლარი

კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა

ლოდინის პერიოდი

(დღე)

ვაზი ჭრაქი, სიწითლე 2-3 კგ 1000 ლ წყალზე 21
ვაშლი ქეცი 3-4 კგ 1000 ლ წყალზე 10
ატამი ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული სილაქავე, ბაქტერიული ნეკროზი 4-6 კგ 1000 ლ წყალზე 21
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 2-3 კგ/ჰა 7
პომიდორი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი, ბაქტერიული სილაქავე 2,5-3 კგ/ჰა 7
კიტრი პერენოსპოროზი 2,5-3 კგ/ჰა 5

ვაზის, ხეხილისა და ბოსტნეული კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ საბრძოლველად.

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე