ნანდო

მოქმედი ნივთიერება: ფლუაზინამი 500 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი

მწარმოებელი: Nufarm GmbH & Co Kg/ავსტრია

წარმოშობის ქვეყანა: საფრანგეთი

შეუთვა: 1 ლ, 5 ლ

ფასი

0,1 ლიტრი - 19.63 ლარი

1 ლიტრი - 186.01 ლარი

კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა

ლოდინის პერიოდი

დამუშავების მაქს. ჯერადობა

ვაშლი ქეცი 0,5-0,75 ლ/ჰა 60 2-3
ვაზი ჭრაქი 0,5-0,75 ლ/ჰა 21 2
ვაზი ნაცრისფერი სიდამპლე 1,0-1,5 ლ/ჰა 21 3
კარტოფილი ფიტოფტოროზი 0,3-0,4 ლ/ჰა 1 4

ვაშლის ქეცის, კარტოფილის ფიტოფტოროზისა და ვაზის ჭრაქისა და სიდამპლის საწინააღმდეგო მაღალეფექტური ფუნგიციდი.

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე