არდენდო

საერთო მახასიათებლები:
• მცენარე: ძლიერი, დაბუჩქული
• ნაყოფის სიგრძე: 17-19სმ
• ნაყოფის წონა: 300-400 გრ
• ნაყოფის ფორმა: ცილინდრული
• ნაყოფის ფერი: ღია მწვანე, მბზინავი კანით

ფასი

500 ც. - 79.80 ლარი

უპირატესობა:
მაღალპროდუქტიული ჰიბრიდი ნედლი პროდუქციის საადრეო მოსავლის მისაღებად.
კომპლექსური გამძლეობა დაავადებების მიმართ უზრუნველყოფს შესანიშნავ ხარისხს
და ნაყოფის სასაქონლო სახეს მსხმოიარობის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.
არ ხასიათდება ნაყოფების დაწახნაგებით. გააჩნია მაღალი გამძლეობა მექანიკური
დაზიანებების მიმართ მოსავლის აღების დროს. ნაყოფი კარგად ინახება, გამოსადეგია
ხანგრძლივი ტრანსპორტირებისათვის და იდეალურია გადასამუშავებლად.
რეკომენდებულია გაზაფხულზე პლასტიკურ სათბურებში, ხოლო ზაფხულსა და
შემოდგომაზე ღია გრუნტში საწარმოებლად.

  

 On July 14th 2011 in Washington, United States Congress Department of Agriculture Building,  “Cartlis Agrosystems” received the special award as best pesticide distributor company in east europe region, for conducting business with high ethic and professional standards.

Contact Us

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75g, Kostava str.,I floor. Tbilisi, 0160, Georgia

Find Us